Welcome to Adventbloasers Losser

Nieuws

Zie ook Nieuwsoverzicht
midwinternoornblazen in Losser
Voordat de adventsperiode begint zijn de bloazers reeds actief tijdens oefen-avonden: We oefenen binnen omdat er pas tijdens de advent buiten geblazen mag worden, zo gebiedt de traditie. 
oefenavond
Voorafgaande aan de adventsperiode hebben we oefen-avonden: We oefenen binnen omdat er pas tijdens de advent geblazen mag worden. We geven dan tips en tops voor liefhebbers / we maken een 'hap' voor je / jeugd is ook van harte welkom
bloaz'n biej de kerk
De eerste keer, dat de Adventbloasers te horen zijn is op de eerste advent-zondag, 1 december 2019. Om 18:30 blazen zij bij de Maria Geboortekerk in Losser. Het seizoen wordt dan plechtig geopend met een ode aan alle overleden bloazers.
De eerste keer, dat de Adventbloasers te horen zijn is op de eerste advent-zondag, 2 december 0218. Om 18:30 blazen zij bij de Maria Geboortekerk in Losser.
Treffens van de Adventbloasers tijdens de adventsperiode t/m 3-koningen. Je bent van harte welkom op: oefen-avonden: we oefenen binnen / we geven tips en tops voor liefhebbers / we maken een 'hap' >dinsdagen: 13-20-27 november 2018