Welcome to Adventbloasers Losser

Nieuws

Zie ook Nieuwsoverzicht
De eerste keer, dat de Adventbloasers te horen zijn is op de eerste advent-zondag, 28 november 2021. Om 18:30 blazen zij bij de Maria Geboortekerk in Losser.
workshop maken midwinterhoorn
De Adventbloasers worden geleid door 'voormannen'. Zij starten in aanloop van de advent de activiteiten op, initiëren de oefenavonden, inventariseren de activiteiten tbv de agenda etc. Voormannen: Henk Filipsen. Maikel Kremer en Paul Wigger
midwinternoornblazen in Losser
Voordat de adventsperiode begint zijn de bloazers reeds actief tijdens oefen-avonden: We oefenen binnen omdat er pas tijdens de advent buiten geblazen mag worden, zo gebiedt de traditie.