Welkom op Adventbloasers Losser

Nieuws

Zie ook Nieuwsoverzicht
Treffens van de Adventbloazers tijdens de adventsperiode t/m 3-koningen. Je bent van harte welkom op:>zondagen: 3-10-17 december   Om 19:00 uur op erve Kraesgenberg. ( begeleiding jeugd en maken 'happen' )
De eerste keer, dat de Adventbloasers te horen zijn is op de eerste advent-zondag, 3 december. Om 19:30 blazen zij bij de Maria Geboortekerk in Losser.
Midwinterhoornklank brengt een ieder echt in kerstsfeer.  
oefenavonden midwinterhoornblazen in Losser
Er wordt nog wel eerst geoefend.... Er mag volgens de traditie alleen in de adventsperiode geblazen worden. Dat is vanaf zondag 3 december tot en met 3-koningen, 6 januari. Tot die tijd zijn eer 3 oefenavonden om 19:00 uur 14 november 21 november 28 november
..het begin van de advent. Tijd voor de Losserse midwinterhoornblazers om het hoorn weer 'af te stoffen'. Traditiegetrouw vindt op deze adventszondag de eerste ontmoeting plaats bij de RK-kerk Maria-Geboorte in Losser. Op het ernaast gelegen kerkhof wordt geblazen.