Voormannen en Jeugdcommissie

Written by pwigger On the

De Adventbloasers worden geleid door 'voormannen'.
Zij starten in aanloop van de advent de activiteiten op, initiëren de oefenavonden, inventariseren de activiteiten tbv de agenda etc.
Voormannen: Henk Filipsen. Maikel Kremer en Paul Wigger
Daarnaast is er een jeugdcommissie.
Leden Jeugdcommissie: Thijn, Bjorn, Cas, Julian en Remco
Zij begeleiden jeugdige bloazers, houden workshops voor het maken van een eigen hoorn en 'hap' en initiëren een zomeractiviteit. 

Adventbloasers / Paul Wigger