opening bloas-seizoen 2019

Written by pwigger On the

De eerste keer, dat de Adventbloasers te horen zijn is op de eerste advent-zondag, 1 december 2019. Om 18:30 blazen zij bij de Maria Geboortekerk in Losser. Het seizoen wordt dan plechtig geopend met een ode aan alle overleden bloazers.
Om 19:00 uur wordt de bijeenkomst voortgezet op 'erve Kraesgenberg' in Losser.
Traditie-getrouw wordt er geblazen vanaf de eerste Advents-zondag tot en met 3-Koningen (6-01-2020). 

Paul Wigger