Nieuws

DEN OALEN ROOP BLIJFT KLINKEN !! 
Luuster of da'j oew noaber keunt heuren bloaz'n. !!!
De nieuwe regels brengen een stuk verantwoordelijkheid met zich mee. We kunnen niet meer met méér dan 2 personen iets organiseren. Het is lastig om als club bijeenkomsten te organiseren. toch blijft 'den oalen roop'in deze adventsperiode klinken in Losser.
We blazen daarom t/m 6 januari bij huis; ROOP & ANTWOORD zoals het al eeuwen gaat.....
Op
zondagavonden om 19:00 uur
dinsdagavonden om 19:00 uur
vrijdagavonden om 19:00 uur
 
 

 
 

midwinternoornblazen in Losser

Demonstraties Midwinterhoornblazen afgelast door overkoepelende stichting. 
De beide data voor de demonstraties stonden al lange tijd gepland; woensdag 29 december het blazen om de 'zilvren heurnke' en zondag 2 januari het blazen om het 'gaoln heurnke'. Vanwege de huidige maatregelen rondom Corona is in overleg met de organiserende blaasgroepen, besloten om de demonstraties dit seizoen NIET door te laten gaan. Het is helaas niet mogelijk om de geldende maatregelen te kunnen naleven tijdens de demonstraties. Bovendien is de gezondheid van blazers en toehoorders  zeer belangrijk. Daar willen we geen onnodige risico’s voor nemen. We vertrouwen op ieders begrip. 

De eerste keer, dat de Adventbloasers te horen zijn is op de eerste advent-zondag, 28 november 2021. Om 18:30 blazen zij bij de Maria Geboortekerk in Losser. We brengen een ode aan alle overleden bloazers door op de begraafplaats op sfeervolle wijze de melacholieke tonen van de midwinterhhorn te laten 'rondzingen'. Kom je luisteren?

De Adventbloasers worden geleid door 'voormannen'.
Zij starten in aanloop van de advent de activiteiten op, initiëren de oefenavonden, inventariseren de activiteiten tbv de agenda etc.
Voormannen: Henk Filipsen. Maikel Kremer en Paul Wigger
Daarnaast is er een jeugdcommissie.
Leden Jeugdcommissie: Thijn, Bjorn, Cas, Julian en Remco
Zij begeleiden jeugdige bloazers, houden workshops voor het maken van een eigen hoorn en 'hap' en initiëren een zomeractiviteit. 

workshop maken midwinterhoorn

Voordat de adventsperiode begint zijn de bloazers reeds actief tijdens oefen-avonden:
We oefenen binnen omdat er pas tijdens de advent buiten geblazen mag worden, zo gebiedt de traditie. 
We geven dan tips en tops voor liefhebbers / we maken een 'hap' voor je en dit jaar maken jongelui zelfs een midwinterhoorn tijdens een workshop voor de jeugd.
Jong en oud... iedereen is van harte welkom!
treffens tijdens de advent:
>zondagen: 6 + 13 +  20 + 27 december en 3 januari
  Om 19:00 uur op erve Kraesgenberg.
  Om 18:00 uur begeleiding jeugd en maken 'happen' LET OP speciaal voor jeugdige bloazers !!
>dinsdagen: 1 + 8 + 15 + 22 december 2020
      Om 19:00 uur in het centrum van Losser ( wisselende locaties )
>vrijdagen: 4 + 11 + 18 december 2020 
   Om 19:00 uur (meestal) bij de put van het Teylershoes in Losser ( restaurant Oude Apotheek )
 
kom luisteren, kom blazen, kom zelf proberen......
Ook de bloazers hebben te maken met COVID19. Toehoorders wordt gevraagd op afstand te blijven terwijl ze genieten van de prachtige tonen. Dank voor het begrip!!

midwinternoornblazen in Losser