Nieuws

Voordat de adventsperiode begint zijn de bloazers reeds actief tijdens oefen-avonden:
We oefenen binnen omdat er pas tijdens de advent buiten geblazen mag worden, zo gebiedt de traditie. 
We geven dan tips en tops voor liefhebbers / we maken een 'hap' voor je en dit jaar maken jongelui zelfs een midwinterhoorn tijdens een workshop voor de jeugd.
Jong en oud... iedereen is van harte welkom!
treffens tijdens de advent:
>zondagen: 6 + 13 +  20 + 27 december en 3 januari
  Om 19:00 uur op erve Kraesgenberg.
  Om 18:00 uur begeleiding jeugd en maken 'happen' LET OP speciaal voor jeugdige bloazers !!
>dinsdagen: 1 + 8 + 15 + 22 december 2020
      Om 19:00 uur in het centrum van Losser ( wisselende locaties )
>vrijdagen: 4 + 11 + 18 december 2020 
   Om 19:00 uur (meestal) bij de put van het Teylershoes in Losser ( restaurant Oude Apotheek )
 
kom luisteren, kom blazen, kom zelf proberen......
Ook de bloazers hebben te maken met COVID19. Toehoorders wordt gevraagd op afstand te blijven terwijl ze genieten van de prachtige tonen. Dank voor het begrip!!

midwinternoornblazen in Losser

Voorafgaande aan de adventsperiode hebben we oefen-avonden:
We oefenen binnen omdat er pas tijdens de advent geblazen mag worden.
We geven dan tips en tops voor liefhebbers / we maken een 'hap' voor je / jeugd is ook van harte welkom
> 3 dinsdagen: 13  +  20  +  27 november 2019
19:00 uur op erve Kraesgenberg in Losser
 
treffens tijdens de advent:
>zondagen: 8-15-22 december en 5 januari
  Om 19:00 uur op erve Kraesgenberg. ( begeleiding jeugd en maken 'happen' )
>dinsdagen: 3-10-17 december 2018
   Om 18:30 uur bij erve Kreasgenberg en aansluitend
   Om 19:00 uur in het centrum van Losser ( wisselende locaties )
>vrijdagen: 6-13 december 2018 + 3 januari 2020
   Om 19:00 uur (meestal) bij de put van het Teylershoes in Losser ( restaurant Oude Apotheek )
 
kom luisteren, kom blazen, kom zelf proberen......

oefenavond

De eerste keer, dat de Adventbloasers te horen zijn is op de eerste advent-zondag, 1 december 2019. Om 18:30 blazen zij bij de Maria Geboortekerk in Losser. Het seizoen wordt dan plechtig geopend met een ode aan alle overleden bloazers.
Om 19:00 uur wordt de bijeenkomst voortgezet op 'erve Kraesgenberg' in Losser.
Traditie-getrouw wordt er geblazen vanaf de eerste Advents-zondag tot en met 3-Koningen (6-01-2020). 

bloaz'n biej de kerk

De eerste keer, dat de Adventbloasers te horen zijn is op de eerste advent-zondag, 2 december 0218. Om 18:30 blazen zij bij de Maria Geboortekerk in Losser.
Om beurten wordt er geblazen. Met 'den oalen roop' zal worden stilgestaan bij overleden blazers.Het is kleine, doch indrukwekkende plechtigheid waarmee de Losserse blazers-groep het seizoen opent. 
Om 19:00 uur wrodt de bijeenkomst vervolgd op erve Kraesgenberg.
 

Treffens van de Adventbloasers tijdens de adventsperiode t/m 3-koningen.
Je bent van harte welkom op:
oefen-avonden:
we oefenen binnen / we geven tips en tops voor liefhebbers / we maken een 'hap' 
>dinsdagen: 13-20-27 november 2018
19:00 uur op erve Kraesgenberg
 
treffens in de advent:
>zondagen: 6-13-23 december
  Om 19:00 uur op erve Kraesgenberg. ( begeleiding jeugd en maken 'happen' )
>dinsdagen: 4-11-18 december 2018
   Om 19:00 uur in het centrum van Losser ( wisselende locaties )
>vrijdagen: 7-14-21 december 2018 + 4 januari 2019
   Om 19:00 uur bij het Teylershoes in Losser ( restaurant Oude Apotheek )
 
kom luisteren, kom blazen, kom erbij......