Nieuws

geplaatst 8-11-2018
 
De eerste keer, dat de Adventbloasers te horen zijn is op de eerste advent-zondag, 2 december. Om 18:30 blazen zij bij de Maria Geboortekerk in Losser.
Om beurten wordt er geblazen. Met 'den oalen roop' zal worden stilgestaan bij overleden blazers.Het is kleine, doch indrukwekkende plechtigheid waarmee de Losserse blazers-groep het seizoen opent. 
Om 19:00 uur wrodt de bijeenkomst vervolgd op erve Kraesgenberg.
 

geplaatst 8-11-2018
Treffens van de Adventbloasers tijdens de adventsperiode t/m 3-koningen.
Je bent van harte welkom op:
oefen-avonden:
we oefenen binnen / we geven tips en tops voor liefhebbers / we maken een 'hap' 
>dinsdagen: 13-20-27 november
19:00 uur op erve Kraesgenberg
 
treffens in de advent:
>zondagen: 6-13-23 december
  Om 19:00 uur op erve Kraesgenberg. ( begeleiding jeugd en maken 'happen' )
>dinsdagen: 4-11-18 december 
   Om 19:00 uur in het centrum van Losser ( wisselende locaties )
>vrijdagen: 7-14-21 december + 4 januari
   Om 19:00 uur bij het Teylershoes in Losser ( restaurant Oude Apotheek )
 
kom luisteren, kom blazen, kom erbij......

Midwinterhoornklank brengt een ieder echt in kerstsfeer.

 

Ieder jaar verheugen we ons op de Advents- en Kersttijd. We verheugen ons op de sneeuw,  de vele lichtjes en de lekkere kerststollen. En dan op de eerste zondag van de  advent in de schemering luisteren of er al iemand ergens op de midwinterhoorn blaast. En ja hoor , in de verte klinkt een hoorn. Je pakt zelf ook de hoorn en gaat antwoorden. De dikke mist houdt de oude roep niet tegen.

 

Er ontstaat een honger die ver boven die van kerststol en kerstkalkoen uitgaat. Een verlangen naar geborgenheid, naar de nostalgie  en blijvende vreugde.

 

De teksten en melodieën van de Advent spreken van dit verlangen. Een verlangen naar het licht dat, wanneer het ook nog eens ondersteund wordt door de melancholieke klank van de midwinterhoorn, echt gelukkig maakt. Dat kan alleen in het Twentse land.

 

(Jan Frons Adventbloazer in Losser)

 

Er wordt nog wel eerst geoefend....
Er mag volgens de traditie alleen in de adventsperiode geblazen worden. Dat is vanaf zondag 3 december tot en met 3-koningen, 6 januari.
Tot die tijd zijn eer 3 oefenavonden om 19:00 uur
14 november
21 november
28 november
locatie: erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25, Losser
Geïnteresseerden zijn welkom om het ook eens te proberen. Kom je met een gróte groep, meld dit dan vooraf even a.u.b. tel. 06 10982832
 
 

oefenavonden midwinterhoornblazen in Losser

..het begin van de advent. Tijd voor de Losserse midwinterhoornblazers om het hoorn weer 'af te stoffen'. Traditiegetrouw vindt op deze adventszondag de eerste ontmoeting plaats bij de RK-kerk Maria-Geboorte in Losser. Op het ernaast gelegen kerkhof wordt geblazen. Het is 'waterkoud' en het motregent; iets, dat je in deze tijd van't jaar kunt verwachten. Inmiddels is het droog geworden. Er volgt een korte speech door Henk Filipsen, een moment stilte voor de overleden blazers en daarna laat men de notoire tonen voor het eerst klinken. Prachtig klinken de tonen in de stilte van de net gevallen avond en als iedereen geblazen heeft, gaan we naar cultuurpark 'erve Kraesenberg'. Al jaren zijn we hier vaste 'bewoners' tijdens de adventsperiode. De rustieke omgeving van de prachtige Twentse vakwerkhuizen zijn een passende ambiance voor de Adventbloasers, zoals ze zich noemen.

Buiten aangekomen wordt eerst nog even geblazen. Binnen "in de groote keuk'n" wordt alvast koffie en chocomelk klaargemaakt. Als iedereen zijn deuntje heeft laten horen, daarna binnen is gekomen en een plekje aan de grote keukentafel heeft, wordt het programma -voor zover bekend- doorgesproken. Han vd Wetering wordt bedankt voor het beschikbaar stellen van de oefenlocatie voorafgaande aan de advent en Bjorn krijgt alsnog zijn welverdiende herinneringsspeldje. De taken worden verdeeld en als vaste oefenavonden in Losser worden vrijdag en zondag om 19:00 uur genoemd en woensdag avond in Overdinkel om 20:00 uur. Het programma kan door zowel leden als andere belangstellenden geraadpleegd worden op de site.