Achtergrond


In de 60-er jaren heeft Martinus Zwaferink, samen met een aantal leden van de Kloatscheetvereniging “Vooruit Losser” en bloasers uit de Lutte, het Adventsbloazen in de gemeente Losser nieuw leven ingeblazen.
Zo werd er vanaf boerenerven in de Zoeke geblazen; was jong en oud actief met het maken van een eigen midwinterhoorn rondom de warme kachel in de werkplaats bij de familie Zwaferink en werd er deelgenomen aan de wedstrijden om het Zilver’n Heurnke.Beschikbaar gesteld door de heer Antoon Reef uit Oldenzaal in 1955. Teksten op het heurnke:

“Dussen zulveren horen geeft joarlijks noar de boerschop dee ’t beste blöss. As ’t Kerstkind wodd geboren röp den mirr’winterhoren weer oaver Twenteland”

Martinus was een groot voorstander van het blijven organiseren van wedstrijden voor senioren en junioren van de verschillende buurtschappen en het in ere houden van den Oalen Roop (Toon Borghuis). Dit heeft hij tijdens de jaarvergaderingen van het stichtingsbestuur altijd met verve uitgedragen.

De laatste jaren werd er veel geoefend bij het Staringmonument (op ’n bult) in Losser en wist Martinus veel jongeren te interesseren voor het blazen. Hij bezat de gave om de jeugd te inspireren om actief deel te nemen. Een van deze actieve jonge blazers was Jeroen Heideman. Het plotseling overlijden van Jeroen, op zeer jonge leeftijd, heeft hem en alle bloazers diep geraakt. De ouders van Jeroen hebben als eerbetoon aan hun zoon de “Jeroen Heideman trofee” in het leven geroepen. Een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste junior blazer van Twente.

Martinus Zwaferink, overleden op 15 december 2002. Een markante persoonlijkheid, die mede door een onwrikbare opstelling en volharding, de traditie in zijn meest pure vorm, in stand heeft weten te houden in Losser en omstreken.